Kosiński Artur Kancelaria Radcy Prawnego

kategoria: prawo
tag: adwokat Bytom

Adres:

pl. Kościuszki 9 lok. 60

41-933 Bytom

tel. +48 32 280 28 22


strona internetowa:

www.kancelariakbb.pl


Opis: Kosiński, Bogowicz radcy prawni i adwokaci spółka partnerska

Treść: Kosiński, Bogowicz radcy prawni i adwokaci towarzystwo partnerska Kosiński, Bogowicz radcy prawni i adwokaci towarzystwo partnerska sekretariat świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej na materia osób fi­ zycz­ nych negacja logiczna pro­ wa­ dzą­ cych dzia­ łal­ no­ ści go­ spo­ dar­ czej, przed­ się­ bior­ ców, a dodatkowo spół­ ek pra­ wa han­ dlo­ we­ go i in­ nych osób praw­ nych z terenu krajowy plus z zagranicy, na sposób plus or­ ga­ nów pań­ stwo­ wych i sa­ mo­ rzą­ do­ wych i or­ ga­ ni­ za­ cji spo­ łecz­ nych i po­ li­ tycznych. negacja logiczna mówiąc o Partnerami Kancelarii, pracę na sprawa klientów Kancelarii wykonuje w ramach stałej współpracy adw. Justyna Kaniut. Kan­ ce­ la­ ria aktywnegacja logiczna współ­ pra­ cu­ je wykopnegacja logicznaż z rad­ ca­ mi praw­ ny­ mi i ad­ wo­ ka­ ta­ mi z...

Tagi: adwokat,adwokatka,adwokaci,adwokat bytom,slask,katowice,kancelaria adwokacka,adwokat,kancelarie adwokackie,prawna,prawne,prawnik,prawny,prawo,pomoc prawna,obsługa prawna,adwokaci chorzów,porady prawne,kodeks pracy,cywilny,karny,handlowy,kodeks,karne,cywilne,handlowe,spółek,zastępstwo procesowe,redag


Lokalizacja firmy na mapie:

Uwaga: Lokalizacja na mapie generowana jest automatycznie i dlatego może być mało dokładna


Napisz opinię o firmie:

Kosiński Artur Kancelaria Radcy Prawnego

Uwaga: Negatywne, anonimowe opinie nie będą dodawane! Nie ponosimy odpowiedzialności za treść!


Opinie o firmie:

Kosiński Artur Kancelaria Radcy Prawnego


Brak komentarzy! Możesz pierwszy wyrazić opinię na temat tej firmy!

Aktualizacja wpisu: 30.5.2016.
Strony zostały pobrane i przetworzone przez naszego SPIDERa. Nie odpowiadamy za ich treść i zawartość.
Możesz zawsze usunąć swoją stronę z naszej bazy pisząc na: gsnet.pl@gmail.com.


Zobacz więcej firm:

w kategorii prawo - miasto Bytom:


Badura Marcin Kancelaria Radcy Prawnego, Dworcowa 36 /6
Bystrzanowska Małgorzata Kancelaria Notarialna Notariusz, Moniuszki 20 lok. 301-302
Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni, Wrocławska 32 /34
Jatex-Finanse S.A., Dworcowa 12
Kancelaria Adwokacka Kamila Olszewska, Strażacka 5
Kancelaria Prawna Leszek Piętka i Wspólnicy Sp. k., Powstańców Warszawskich 31
Małachowski Marian Kancelaria Patentowa, Stefana Batorego 5 /6
Piekarska Anna Tłumacz, Rydza-Śmigłego 36 /7
Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny, Orzegowska 20 A
Rusinek Marcin Kancelaria Adwokata, Powstańców Warszawskich 15 /3
Sąd Rejonowy, Piekarska 1
Copyright © 2014-2020 Katowice.me Wszystkie prawa zastrzeżone | Aktualizacja: 12.08.2020r. | 0.02s. licznik
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Informacje na temat firm pochodzą z ogólno dostępnych baz umieszczonych w Internecie. Masz prawo do zmiany oraz usunięcia swoich danych. Kontakt.

Design: Azaya.pl